Físiques

Els trastorns mentals limiten més la nostra activitat diària que els físics

La depressió i els trastorns d’ansietat com el pànic o les fòbies provoquen al nostre país 42 dies a l’any de disminució del rendiment en les activitats de la vida diària, doblant els 21 dies de mitjana que produeixen les malalties físiques com l’artritis, el dolor lumbar o cervical o les malalties cardiovasculars i digestives. No obstant això, tant els trastorns mentals com els físics produeixen una mitjana de 20 dies per any de limitació total per desenvolupar la nostra activitat diària.

Per a evitar que les malalties vaiguin a més si notes qualsevol cosa no normal,ves al metge, ja que si és una cosa greu t’ho poden agafar a temps.

Les malalties físiques normalment afecten el nostre organisme, solen tenir símptomes i generalment es detecten ràpid i més ara amb les noves tecnologies.

Els trastorns psicosomàtics constitueixen una problemàtica caracteritzada per la presència de símptomes físics que generen un intens malestar, però que no es poden explicar o atribuir a una causa orgànica. 

Tipus de malalties:

CÀNCER

És un grup de malalties que es caracteritza pel desenvolupament de cèl·lules anormals que es divideixen i creixen sense control a qualsevol part del cos.

·És una malaltia freqüent a causa de l’augment de l’envelliment de la població i dels sistemes de detecció precoç. 

Diferents tipus:

-Càncer d’ovari -Càncer de Ronyó

-Càncer de Pell -Càncer de Mama

De la web: Betevé

L’EPILÈPSIA

És un conjunt de malalties del sistema nerviós causades per l’alteració de l’activitat elèctrica cerebral que provoca símptomes sobtats, moltes vegades amb pèrdua de coneixement, que es denominen crisi epilèptica.

· El terme epilèpsia deriva del grec “epilambaneim”, que significa “agafar per sorpresa”.

Curiositat: És un dels trastorns neurològics més comuns i afecta uns 50 milions de persones a tot el món. 

L’epilèpsia a Espanya afecta a 6/1000 persones.

L’HEPATITIS VÍRICA

És una inflamació del fetge causada per un dels virus de l’hepatitis: A, B, C, D i E. 

· Poden ser agudes, és a dir, de curta durada, o bé cròniques. 

Curiositat: En un percentatge elevat de casos la infecció pels virus de l’hepatitis no produeix cap símptoma fins a fases avançades i passa totalment desapercebuda.

Número de morts per la malaltia/ font: Estado de salud

ICTUS

Significa que un vas sanguini que porta sang al cervell s’ha trencat o s’ha quedat taponat.

· Quan això passa, la sang no arriba a una determinada zona del cervell, de manera que les cèl·lules nervioses afectades no reben oxigen i moren. 

Més de 5700 persones van patir ictus el 2018

“PDF” Presentacó del Power Point.

MALÀRIA

És una malaltia potencialment mortal produïda per un paràsit del gènere Plasmòdium.

· Es transmet als éssers humans a través de la picada de les femelles d’un mosquit del gènere Anopheles

PARÀLISI CEREBRAL

La paràlisi cerebral comprèn un grup de trastorns del moviment, de la postura i del to del cos, que es produeixen després d’una lesió estàtica en un cervell en desenvolupament (infants fins als tres anys aproximadament).

· Hi han persones que poden fer la seva vida quotidiana però hi han d’altres que presenten capacitats més importants.

“PDF” Associació de la Paràlisi Cerebral/ Fundació Aspace Catalunya

VIRUS D’EBOLA

La malaltia del virus de l’Ebola (MVE) és una malaltia infecciosa greu que té l’origen en els animals salvatges.

· Està causada per un virus del gènere “Ebolavirus” (Filovirus), que se sol presentar en forma de brots que tenen un percentatge de mortalitat del 50 %.

Salut Pública – Gencat

SIDA

Es transmet per la sang, per secrecions genitals (sexe sense protecció) o de la mare al fetus durant l’embaràs o en el moment del part o a través de la lactància (en cas que la mare no tingui la infecció controlada). 

NO es transmet per altres vies, com podrien ser objectes, insectes o contacte físic sense compartir sang o secrecions.

salut Pubica – Gencat

ANÈMIA

L’anèmia es produeix per la disminució dels glòbuls vermells a la sang, també denominats eritròcits, cosa que dona lloc a un descens dels nivells d’hemoglobina.

Curiositat:  L’anèmia pot estar causada per una malaltia hematològica, però també pot ser una manifestació d’altres malalties.

Statista

OTITIS

Hi ha dos tipus:

L’otitis externa afecta el conducte auditiu i es relaciona, sobretot, amb exposició a aigua de piscines i banys en aigua dolça en general. És més freqüent a l’estiu.

L’otitis mitjana es relaciona amb infeccions de les vies respiratòries altes, i al seu torn pot ser autolimitada (es resol per si sola, com passa en la majoria dels casos) o purulenta tributària de tractament antibiòtic. És més freqüent a l’hivern.

Amazon AWS

ARTROSIS

És una afectació  degenerativa de les articulacions de l’organisme que es caracteritza per una erosió progressiva del cartílag articular, i una reacció de reparació que produeix deformitat i dolor. 

·L’artrosi és una de les principals causes de discapacitat física en la població general, i suposa una greu alteració de la qualitat de vida.

Statista

MIGRANYA

La migranya és un tipus de mal de cap crònic que es caracteritza per episodis repetits de gran intensitat, que poden impedir a la persona afectada desenvolupar les seves activitats diàries.

·Segons l’OMS és la setena malaltia que produeix més discapacitació, pel que fa a anys perduts, a patiment i a absència de productivitat.

PARAPLEJÍA

Malaltia per la qual la part inferior del cos queda paralitzada i no té funcionalitat. Normalment, és resultat d’una lesió medul·lar o una malaltia congènita com l’espina bífida.

TRASTORN DEL LLENGUATGE:

És una deterioració o desenvolupament insuficient de l’enteniment i l’ús del llenguatge de símbols parlats, escrits o uns altres. La persona pot costar-li entendre o expressar-se adequadament i que els altres ho comprenguin. Alguns trastorns del llenguatge poden ser les afàsies, la dislèxia o la hiperlexia.

DISCAPACITAT AUDITIVA:

Aquesta deficiència afecta al grau en l’audició en cada oïda, podent ser una deficiència parcial o total. Segons la seva etiologia, poden classificar-se per ser d’origen genètic, adquirit o congènit.

Més informació a: https://hospital.vallhebron.com/assistencia/malalties