Físiques

Les malalties físiques afecten al nostre organisme de moltes maneres diferents.